Priser

  • Priser

Priser

Mange familier synes ikke de har råd til hjælp, men de penge man investerer i hjælp er de bedste penge man kan give ud. Familien er jo det mest vigtige.

De fleste familier kommer 3-5 gange og så føler de sig hjulpet til at komme videre selv.

Så derfor har jeg følgende priser :

Familiesamtaler  650 kr. i timen

Individuelle samtaler 550 kr. i timen

Familiesamtaler i hjemmet 650 kr. i timen + kørsel

Supervision til professionelle: Efter aftale

Gruppeforløb for unge med ASF 5 x 1½ t 1500 kr betales forud og ingen refundering v afbud

Der betales kontant eller I kan vælge at få tilsendt en faktura.

Andres oplevelser

fra Louise 14 år:

“Hun har været det bedste, der er sket for mig og min familie. Uden hende havde jeg siddet på et klamt opholdssted i dag. Jette har haft stor tålmodighed med mig. Hun har virkelig haft brug for den, for jeg var ude i så meget lort og levede i min egen ego verden.”