Om mig

  • Om mig

Om mig

Jeg er født i 1958 og har to voksne børn og en samlever.

Jeg er familieterapeut, familierådgiver og sygeplejerske og supervisor og har over 30 års erfaring med at hjælpe familier. Jeg tog diplom som familieterapeut fra Familieterapeutisk center i Ålborg i 2001 og supervisor uddannelse i 2011.

Mit arbejde i børnepsykiatrien BUC startede i 1990 og der har jeg været aktiv frem til 2009, hvorefter jeg blev selvstændig familieterapeut og konsulent i Børne- og Ungdomspsykiatri.

Aktuelt er jeg tilknyttet en dag om ugen hos Børne – og Ungdomspsykiater Janne Tabori Kraft i hendes klinik med vejledning af forældre og deltagelse i udredning. Jeg er ligeledes tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiater Ulla Lægaard og Paula Gadeberg og Bodil Toft som konsulent.

I min vejledning og familierådgivning til forældre bruger jeg både min erfaring fra barnets normale udvikling og fra min specialpædagogiske viden og min børnepsykiatriske erfaring.

Den metode jeg bruger i familieterapien hedder systemisk strukturel familieterapi. Metoden er handlingsorienteret og bygger på tankerne om at der findes veje til forandring og udvikling for alle familier.

Systemisk strukturel terapi er en forandringsterapi. Den er kendetegnet ved en aktivt involverende terapeutisk stil, hvor terapeuten tager medansvar for, at en forandring kommer i gang. Det er familiens egne ønsker og mål, der er drivkraft i forandringen; men terapeuten er kyndig i forandring og kan hjælpe familien på vej.

En god terapeut skal kunne opmuntre familiemedlemmer til selv at finde alternative løsninger, som de knap nok vidste, de havde mulighed for. Terapeuten skal forholde sig upartisk, men heller ikke være for neutralt tilbagetrukket. Terapeuten lytter på skift til hvert enkelt familiemedlems synspunkt, så alle kan føle sig tilgodeset. Forankring og anerkendelse er nødvendig for, at en forandring kan ske.

Andres oplevelser

Fra Sofie og Marie

“Jette har evnen til at lytte og være nærværende på en måde, der har fået Sofie til at åbne sig og fortælle om de problematikker, hun ”bokser” med som særligt sensitiv og teenager. Jette har endvidere givet os gode redskaber til at få sat struktur på en kaotisk hverdag, så vi kan fungere i familien uden voldsomme skænderier og Sofie har fået redskaber til at tackle de til tider svære vilkår, hun møder i skolen og med kammeraterne.  Vi vender helt sikkert tilbage, hvis der er brug for yderligere vejledning”