Individuelle samtaler

  • Individuelle samtaler

Ydelser

Almindelige familieproblemer
Supervision
Særlige problemer
Individuelle samtaler
Samtalegrupper ASF

Andres oplevelser

Fra Maries forældre

“Vores datter på 11 år har været glad for at have en voksen samtalepartner i et lukket rum, hvor hun kunne tale frit.Det har været godt at få redskaber og blive bevidste om, hvad vi som forældre gør forkert og hvordan vi med små trin kan forbedre tingene.Jette er sød og empatisk og man kan mærke at hun trækker på mange års erfaring som behandler.”

Individuelle samtaler

Individuelle samtaler
Jeg tilbyder individuelle terapeutiske samtaler med børn, unge og voksne.

Nogle gange er der behov for dette tilbud enten som eneste tilbud eller som et supplement til familieterapien/rådgivningen.

Især er det godt til de unge som har glæde af at tale med en anden voksen end deres forældre i første omgang, for at vi sammen kan indkredse de egentlige problemer.

Måske har de unge brug for individuelle samtaler af behandlingsmæssig karakter, så de får indsigt i egne vanskeligheder og lærer bedre adfærds strategier.(f.eks. ADHD og ASF)

Individuelle samtaler kan også være gavnlige til enlige forældre, hvor børnene ikke skal involveres i den voksnes problemer.

Andre mener

bill-1jpeg
Vores datter har været glad for at have en voksen samtale partner i et lukket rum, hvor hun også kunne tale frit. det har været godt at få redskaber og blive bevidste om, hvad vi gør forkert og hvordan vi med små trin kan forbedre tingene. Jette er sød og empatisk og man kan mærke, at hun trækker på mange års erfaring som behandler.

Maries forældre